Praca specjalisty ds. prawnych jest zajęciem typowo biurowym, odbywającym się w zamkniętej przestrzeni biurowej za pomocą komputera i innych urządzeń biurowych. Zagrożenia występujące w pracy specjalisty, specjalista ds. prawnych Białystok, są w takim razie związane wyłącznie z zadaniami biurowymi i warunkami panującymi w miejscu wykonywania swoich obowiązków. Poniżej zamieszczono spis podstawowych czynników niebezpiecznych i szkodliwych oraz związanych z nimi zagrożeń występujących w biurach:

 1. prąd elektryczny – porażenie prądem zasilającym urządzenia biurowe (np. komputery, kopiarki), urządzenia oświetleniowe i grzewczo-wentylacyjne (np. lampy stołowe, wentylatory, dmuchawy), przedłużacze, przewody, gniazda i wtyczki, tablice bezpiecznikowe,
 2. ruchome elementy urządzeń biurowych (np. wentylatorów, kserokopiarek, niszczarek),
 3. powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika (np. uszkodzone podłogi i wykładziny, progi, zawilgocone posadzki z terakoty, układanie i zdejmowanie materiałów z regałów i półek bez dostępu z poziomu podłogi),
 4. środki chemiczne (np. drażniące, uczulające środki czystości, dezynfekcyjne, bakteriobójcze),
 5. przemieszczanie ciężkich przedmiotów (np. komputerów, kopiarek, mebli biurowych),
 6. powierzchnia i kubatura pomieszczeń oraz miejsc pracy (np. pomieszczenia zbyt ciasne, za niskie),
 7. temperatura, wilgotność i ruch powietrza w pomieszczeniach pracy (np. brak wentylacji naturalnej, ogrzewania zapewniającego właściwą temperaturę),
 8. oświetlenie w pomieszczeniach pracy (np. brak oświetlenia dziennego, niewłaściwe natężenie oświetlenia sztucznego),
 9. hałas w miejscu pracy (np. hałas pochodzący ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, urządzeń biurowych, instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych),
 10. obciążenia fizyczne spowodowane na przykład niestosowaniem zasad ergonomii w organizacji i wyposażeniu stanowisk pracy (np. nieregulowane, niedostosowane do wzrostu pracownika siedzisko i stół na stanowisku pracy),
 11. obciążenia nerwowo-psychiczne (nadmierne obciążenie umysłu, obciążenia emocjonalne).

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *