Każdy specjalista ds. prawnych Bielsko-Biała, w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków zawodowych musi mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń biurową, zorganizowaną i urządzoną zgodnie z zasadami bhp dotyczącymi pomieszczeń biurowych. Jedynie w takich warunkach praca specjalisty może osiągnąć maksymalną efektywność i nie wpływać negatywnie na zdrowie pracownika.

Pomieszczenie biurowe powinno zapewnić specjaliście bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 metrów sześciennych wolnej objętości i co najmniej dwa metry kwadratowe wolnej powierzchni podłogi.

Wysokość pomieszczeń, w których pracownicy przebywają więcej niż cztery godziny dziennie, powinna nie być niższa niż 2,5m, przy czym wysokością optymalną są 3m. Wysokość pomieszczeń, w których pracownicy przebywają jedynie do 4 godzin na dobę może wynosić 2,2m.

Pomieszczenie pracy specjalisty powinno być oświetlone światłem dziennym oraz światłem elektrycznym, a zalecane natężenie oświetlenia jest różne w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Okna w pomieszczeniach powinny być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne promieniowanie słoneczne padające na stanowiska pracy. W pomieszczeniu biurowym nie może panować temperatura niższa niż 18 stopni Celsjusza.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *