Jakie warunki należy spełnić, aby zostać specjalistą ds. prawnych?

wymagania do zawodu

Warunkiem niezbędnym i wypływającym z samej definicji zawodu jest ukończenie wyższych studiów prawniczych i zdobycie w tym zakresie tytułu magistra. Kierunek prawa znajdziemy w ofercie większości uniwersytetów, zarówno publicznych, jak Continue Reading →