Zakres obowiązków specjalisty ds. prawnych jest różny w zależności od tego w jakiej firmie pracuje dana osoba i jaki jest jej profil działalności, specjalista ds. prawnych Chorzów, jednak w większości przypadków obowiązki specjalisty można sprowadzić do kilku najważniejszych elementów, takich jak:

obsługa prawna firmy dotycząca bieżącej działalności spółki (prawo: administracyjne, budowlane, cywilne, gospodarcze, karne itd.);

  • pisanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych;
  • obsługa prawna organów spółki;
  • tworzenie i nadzorowanie umów (umowy najmu, sprzedaży itd.);
  • reprezentowanie firmy przed sądami;
  • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych oraz nadzór nad ich realizacją;
  • nadzór nad sprawami organizacyjno-prawnymi spółki;
  • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych;
  • kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur prawnych;
  • inne zadania zlecone przez pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *