2

Czerwca, '22

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Specjalista ds. zgód i pozwoleń

Główne zadania: doradztwo prawne, w szczególności w zakresie pisemnych i ustnych konsultacji zagadnień prawnych przedstawianych przez Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sporządzanie opinii prawnych, udzielanie...

Firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1

Czerwca, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli VII (Prawnik)

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: wspieranie kontrolerów, w zakresie stosowania i interpretowania przepisów prawa pozostających w związku z prowadzonymi postępowaniami; opracowywanie dokumentów wymagających wiedzy i doświadczenia z dziedziny...

Firma: Centrala NFZ

1

Czerwca, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Koszykowa 6a

Radca Prawny

Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy liczba etatów: 1 Miejsce pracy : RIO w Warszawie - ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa Główne obowiązki: wydawanie opinii prawnych w sprawach z zakresu właściwości regionalnych izb obrachunkowych, obsługa...

Firma: Regionalna Izba Obrachunkowa

31

Maja, '22

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Specjalista ds. prawno - organizacyjnych

Nadzór i raportowanie dotyczące prowadzonych spraw na każdym etapie postępowania. Przygotowywanie i opiniowanie zarządzeń, uchwał, regulaminów, procedur wewnętrznych. Tworzenie prezentacji biznesowych na potrzeby Zarządu. Terminowa i efektywna...

Firma: ARP E-VEHICLES sp. z o.o.

30

Maja, '22

Lokalizacja: małopolskie / Tarnów

Asystent prawny / Aplikant adwokacki / radcowski

Obowiązki udzielanie bieżących porad, konsultacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa analiza zmian w przepisach prawa, dotyczących działalności spółki i wdrażanie ich w firmie przygotowywanie dokumentacji...

Firma: Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o.

30

Maja, '22

Lokalizacja: pomorskie /

Specjalista ds. administracyjno-prawnych

Twoje przyszłe zadania: opracowywanie i opiniowanie prawnych warunków umów z kontrahentami oraz z dostawcami materiałów i usług, prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz z organami administracji, sprawowanie kontroli nad dokumentacją...

Firma: Budimex SA

30

Maja, '22

Lokalizacja: małopolskie / Tarnów

Prawnik

Bieżące doradztwo prawne oraz pełna obsługa prawna spółki (w tym spółek z grupy kapitałowej i podmiotów powiązanych). Przygotowywanie projektów opinii i analiz prawnych, pism procesowych, projektów umów i innych aktów prawnych w sprawach...

Firma: CONTROL PROCESS S.A.

30

Maja, '22

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Prawnik

Bieżące doradztwo prawne oraz pełna obsługa prawna spółki (w tym spółek z grupy kapitałowej i podmiotów powiązanych). Przygotowywanie projektów opinii i analiz prawnych, pism procesowych, projektów umów i innych aktów prawnych w sprawach...

Firma: CONTROL PROCESS S.A.

30

Maja, '22

Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

Prawnik w dziale podatkowym

W zakres obowiązków będą wchodziły następujące zadania: porady, opinie z zakresu prawa podatkowego; sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych; zastępstwo w sporach z urzędami, reprezentacja przed organami...

Firma: P tax sp. z o.o.