11

Marca, '23

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Główny specjalista do spraw legislacji

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

11

Marca, '23

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Główny specjalista do spraw legislacji

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - stres związany z pracą pod presją czasu, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek architektonicznie...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

11

Marca, '23

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a: Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb...

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

11

Marca, '23

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

11

Marca, '23

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Legalizator

Warunki pracy praca biurowa, stres związany z obsługą Klienta, zdolność obsługi komputera (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu) - obsługa komputera powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych, wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu...

Firma: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

11

Marca, '23

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Radca

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

11

Marca, '23

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Radca prawny

Warunki pracy Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu lidzbarskiego Możliwa praca w nietypowych godzinach Siedziba Inspektoratu: Budynek jednopiętrowy bez...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

11

Marca, '23

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Inspektor

Warunki pracy Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Występowanie sytaucji stresujących w związku z obsługą klienta zewnętrznego. Praca pod presją czasu. Praca z...

Firma: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

11

Marca, '23

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

11

Marca, '23

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Radca

Warunki pracy Praca na stanowisku może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy opisane jest na stronie:...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie