7

Listopada, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

Referent ds. Prawnych

Zakres obowiązków: przygotowywanie projektów pism; znajomość zagadnień prawa budowlanego, w tym umów realizowanych w trybie Zamówień Publicznych – w szczególności umowy o roboty budowlane oraz innych umów związanych z realizacją umowy o...

Firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.