30

Listopada, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Asystent / Asystentka Zarządu

monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań firmy, opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności: umów handlowych, aneksów, porozumień oraz innych dokumentów...

Firma: Dwa Plus Sp. z o.o.

29

Listopada, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, jednostka organizacyjna: Biuro Ładu K

Specjalista ds. Analizy Prawnej

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat . Twoje zadania: tworzenie i modyfikowanie dokumentów Poczty Polskiej S.A., analiza ryzyk i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz decyzji podejmowanych na posiedzeniach Zarządu,...

Firma: Poczta Polska S.A.

27

Listopada, '22

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Jazda samochodem do celów służbowych.Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Odpowiada za obsługę prawną Powiatowego...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

27

Listopada, '22

Lokalizacja: wielkopolskie / Ostrzeszów

Radca prawny

Warunki pracy - praca w siedzibie inspektoratu, - brak windy i podjazdów, - praca na parterze budynku. Zakres zadań -odpowiada za obsługę prawna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie, w tym: sporządza i wydaje opinie prawne w...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

27

Listopada, '22

Lokalizacja: wielkopolskie / Kościan

Radca prawny

Warunki pracy - praca w formie telepracy - zadaniowy czas pracy - wyjazdy służbowe - narzędzie pracy - komputer Zakres zadań sporządza i wydaje opinie prawne w sprawach prowadzonych przez Inspektorat opiniuje pod względem formalno-prawnym...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

26

Listopada, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Pl. Starynkiewicza 5

Radca Prawny

(Biuro Prawno – Majątkowe / Dział Radców Prawnych) Umowa na zastępstwo Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne...

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

25

Listopada, '22

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Specjalista / Specjalistka ds. ewidencji nieruchomości

Zakres obowiązków: prowadzenie i aktualizacja danych ewidencyjnych rejestru ewidencji gruntów, budynków i lokali, udział w procesie regulacji prawnej nieruchomości uczelni – podział, nabywanie, zbywanie, zlecanie i weryfikacja operatów...

Firma: Politechnika Wrocławska

24

Listopada, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Pracownik ds. monitorowania bezpieczeństwa transportu kolejowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzór nad sprawami związanymi z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz decyzjami wydanymi przez organa kontroli zewnętrznej, przygotowywanie pism (odwołań, zażaleń, skarg do sądów WSA na...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

23

Listopada, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Radca prawny ds. obsługi inwestycji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: doradztwo prawne w zakresie realizowanych przez Spółkę inwestycji liniowych w ramach umów na roboty budowlane, prowadzenie negocjacji w sporach z wykonawcami robót budowlanych, opracowywanie i opiniowanie...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

22

Listopada, '22

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Zastępca Kierownika Działu Administracyjno- Prawnego

(Jednostka Realizująca Projekt/ Dział Administracyjno- Prawny) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z...

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.