Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116309

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- kontakt z przedstawicielami innych resortów i urzędów centralnych,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przygotowuje projekty stanowisk Ministerstwa Sprawiedliwości do projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych prawa Unii Europejskiej w obszarach prawa cywilnego i prawa gospodarczego
 • Przygotowuje projekty krajowych aktów prawnych implementujące prawo Unii Europejskiej, prowadzi prace legislacyjne, w tym konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe
 • Analizuje sprawy wniesione do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału EFTA w kontekście ewentualnego udziału Rządu RP w postępowaniach prowadzonych przed sądami unijnymi, analizuje orzecznictwo sądów UE w zakresie potrzeby wdrożenia do krajowego porządku prawnego oraz opiniuje stanowiska w tym przedmiocie przygotowywane przez inne resorty
 • Przygotowuje we współpracy z innymi ministerstwami i urzędami centralnymi stanowiska Rządu RP w sprawie postępowań wszczynanych przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 TFUE w obszarze prawa cywilnego i prawa gospodarczego
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich, Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich oraz innych organów w zakresie właściwości wydziału
 • Opiniuje inne projekty aktów prawnych pod względem ich zgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego
 • Przygotowuje projekty stanowisk Ministerstwa Sprawiedliwości do projektów umów międzynarodowych i innych aktów procedowanych przez Haską Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego, bierze udział w posiedzeniach właściwych grup roboczych Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 • Bierze udział w posiedzeniach właściwych grup roboczych Rady Unii Europejskiej i grup ekspertów Komisji Europejskiej, na których przedstawia stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym spraw z obszaru prawa cywilnego i prawa gospodarczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze stosowaniem prawa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Traktatu o Unii Europejskiej
 • Znajomość Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • Znajomość dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2

Podobne ogłoszenia

20

Marca, '23

śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

Prawnik

OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

Primost Południe Sp. z o.o.

15

Marca, '23

mazowieckie / Warszawa, Ursynów

Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

14

Marca, '23

wielkopolskie / Krotoszyn

Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

Dino Polska S.A.