Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116342

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz przy użyciu innych urządzeń biurowych (np. ksero),

 • reprezentacja urzędu

 • wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne- kilka razy w roku


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną z organami innych państw członkowskich UE i EOG (w ramach sieci realizacji zadań Centrum SOLVIT Polska), w tym współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi (koordynatorami merytorycznymi, innym Centrami SOLVIT, przedstawicielami Komisji Europejskiej), opiniuje/ uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska (dotyczące w szczególności przygotowywania dokumentów inicjujących oraz zamykających postępowanie, w tym kontaktów z wnioskodawcą), bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach.
 • Dokonuje analiz prawnych na potrzeby Centrum SOLVIT Polska, w tym opracowuje/opiniuje projekty opinii złożonych wniosków, dokumentów, informacji.
 • Prowadzi sprawozdawczość z działań Centrum SOLVIT Polska, w tym analizouje i wprowadza dane do bazy SOLVIT w systemie IMI (dot. prowadzonych spraw, które spełniają kryteria SOLVIT), sporządza sprawozdania z realizacji zadań Centrum SOLVIT Polska (współpraca przy opracowywaniu), przeprowadza proces przyjęcia raportu z działalności Centrum SOLVIT Polska dla Kierownictwo Ministerstwa oraz członków KSE.
 • Bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej: formułuje projekty stanowisk w postepowaniach formalnych prowadzonych przez KE, opiniuje stanowiska, prowadzi sprawy związane z nieformalnym postepowaniem KE w związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE (system EU-Pilot), przygotowuje dokumenty związane z prowadzeniem postepowań przed TSUE i Trybunałem EFTA.
 • Monitoruje stan prawny w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE: analizuje planowane zmiany prawne związane z transpozycją prawa UE, monitoruje i aktualizuje bazy, m.in.: bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step).
 • Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące systemu SOLVIT: analizuje wybory grup docelowych, kanały i narzędzia komunikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub europeistyka na Wydziale Prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej, w tym w zakresie prawa UE (np. analizowanie lub opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, wraz ze znajomością terminologii prawniczej,
 • bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej, w tym procesu decyzyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

  Prawnik

  OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

  Primost Południe Sp. z o.o.

  15

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa, Ursynów

  Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

  OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  14

  Marca, '23

  wielkopolskie / Krotoszyn

  Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

  Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

  Dino Polska S.A.