Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116155

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • obsługuje punkt informacyjny Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz przyjmuje i rejestruje wpływającą korespondencję
 • Dokonuje zamówień materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji zadań Wydziału oraz w zakresie specjalistycznego wyposażenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • przygotowuje projekty pism w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • kompletuje i przekazuje akta spraw do właściwych miejscowo powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, współpracy w zespole, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa

  Specjalista ds. compliance

  Twój zakres obowiązków wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis; współpraca i wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji i wewnętrznych polityk...

  Caritas Polska

  20

  Marca, '23

  opolskie / Tułowice

  Prawny Asystent Zarządu / Paralegal Assistent

  Współpraca z Członkami Zarządu, Udziałowcami, administracyjne wsparcie wewnętrznych procedur oraz spraw prawnych, Międzynarodowa obsługa prawna, Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w języku polskim i angielskim, Redagowanie i sprawdzanie...

  exlabesa extrusion opole sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

  17

  Marca, '23

  śląskie / Katowice

  Specjalista ds. prawnych

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu, opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w...

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG