Starszy Specjalista / Specjalista
w Wydziale Metodyki Kontroli i Szkoleń

w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/22/101

Miejsce pracy: Warszawa

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 01.07.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w określaniu i monitorowanie stosowania wewnętrznych regulacji i  procedur dotyczących realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach we współpracy z  Wydziałem Prawnym;
 • udział w przygotowywaniu projektów regulacji prawnych dotyczących realizacji zadań,
  o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • udział w określaniu i monitorowanie stosowania jednolitej metodyki działalności kontrolnej NFZ;
 • udział w określaniu wskaźników i mierników efektywności działalności kontrolnej oraz ich ewaluacji;
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu okresowych szkoleń, dotyczących zagadnień związanych z realizacją zadań, o których mowa w  dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie wykazu szkoleń pracowników Departamentu Kontroli;
 • monitorowanie stanu osobowego korpusu kontrolerskiego oraz udział w  określaniu potrzeb kadrowych korpusu;
 • monitorowanie kwalifikacji i określanie potrzeb szkoleniowych członków korpusu, w celu zachowania i rozwoju potencjału korpusu;
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera;
 • prowadzenie wykazu pracowników, uczestniczących w  egzaminie kontrolerskim i jego wyników oraz prowadzenie dokumentacji egzaminu;
 • prowadzenie wykazu członków korpusu kontrolerskiego;
 • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi NFZ w  zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe – pożądane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, medyczne lub pokrewne;
 • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • na stanowisko specjalisty minimum 3 lata pracy zawodowej;

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończone studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia z  zakresu zagadnień związanych
  z procesem kontroli, w tym metodyką kontroli;
 • doświadczenie zawodowe w: podmiotach realizujących umowy o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej/ umowy na realizację recept lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym zakres obowiązków związanych z obsługą umów lub prowadzeniem kontroli związanych z  realizacją wymienionych umów lub w  prowadzeniu szkoleń obejmujących ww. tematykę;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z  funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • wiedza z  zakresu metodyki kontroli;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • umiejętności: ustalania priorytetów wykonywanych zadań, podejmowania decyzji, pracy koncepcyjnej, redagowania tekstów; planowania i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, rozwiązywania problemów pod presją czasu;analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wnioskowania; argumentowania i  formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;samodzielność i  kreatywność w poszukiwaniu właściwych rozwiązań;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność, zaangażowanie, obiektywizm, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


Podobne ogłoszenia

23

Czerwca, '22

mazowieckie / Warszawa

Ekspert / Ekspertka ds. ochrony danych osobowych

By zagwarantować realizację zadań powierzonych Inspektorowi Danych Osobowych, w banku powołano Zespół ds. ochrony danych osobowych. Wspiera on inspektora w takich zadaniach jak monitorowanie realizacji RODO w banku, udział w projektach bankowych,...

mBank S.A.

21

Czerwca, '22

mazowieckie / Pruszków

Specjalista ds. Administracyjno-Prawnych

Twoje przyszłe zadania: opracowywanie i opiniowanie prawnych warunków umów z kontrahentami oraz z dostawcami materiałów i usług, prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz z organami administracji, sprawowanie kontroli nad dokumentacją...

Budimex SA

20

Czerwca, '22

mazowieckie / Warszawa, ul. Żelazna 59 A

Specjalista w Wydziale Orzecznictwa Prawnego

TERMIN SKŁADANIA CV: 30 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, ma minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze posiadanego wykształcenia, w jednostkach...

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie