Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117085

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy:


·       Ryzyko korupcyjne,


·       Kontakt z klientem zewnętrznym,


·       Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje, postanowienia dla klientów zewnętrznych - przedsiębiorców.
 • Wprowadza i aktualizuje dane w bazach danych prowadzonych w Wydziale.
 • Opracowuje stanowiska organu koncesyjnego w sprawach zasad koncesjonowania obrotu specjalnego.
 • Przygotowuje informacje o podmiotach koncesjonowanych i zakresie koncesji na żądanie organów (służb) prowadzących postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz wydawanie zaświadczeń o podmiotach koncesjonowanych.
 • Przygotowuje opinie ministra SWiA w sprawach "deklaracji uprawnienia" w sprawach inwestycji NATO (NSIP) oraz sposobu wykonania zobowiązań offsetowych.
 • Weryfikuje prawidłowość danych wprowadzonych do systemu e-koncesje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: prawa lub bezpieczeństwa publicznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość prawa w zakresie: gospodarcze, administracyjne, kodeks spółek handlowych. Prawo UE i Państw Członkowskich UE w zakresie wytwarzania i obrotu mat. wybuchowymi, bronią, amunicją i uzbrojeniem
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o broni i amunicji, ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, ustawa o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kreatywność, umiejętność negocjacji, umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa

  Specjalista ds. compliance

  Twój zakres obowiązków wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis; współpraca i wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji i wewnętrznych polityk...

  Caritas Polska

  20

  Marca, '23

  opolskie / Tułowice

  Prawny Asystent Zarządu / Paralegal Assistent

  Współpraca z Członkami Zarządu, Udziałowcami, administracyjne wsparcie wewnętrznych procedur oraz spraw prawnych, Międzynarodowa obsługa prawna, Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w języku polskim i angielskim, Redagowanie i sprawdzanie...

  exlabesa extrusion opole sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

  17

  Marca, '23

  śląskie / Katowice

  Specjalista ds. prawnych

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu, opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w...

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG