Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72412

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny  przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne. Zadania obejmują m.in.: opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, prowadzenie procedury odwoławczej. Osoba na tym stanowisku bierze udział w przygotowaniu/prowadzeniu rozprawy administracyjnej.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe. Zadania obejmują m.in.: przygotowywanie pism procesowych, występowanie przed sądami administracyjnymi w celu należytej obrony interesów Ministerstwa.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwa, analizuje planowane zmiany prawne w celu wykorzystania pozyskanej wiedzy w prowadzonych postępowaniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym lub na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  26

  Stycznia, '21

  świętokrzyskie / Kielce

  Asystent prawny

  w/gs stanowiska Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), prawnicze Wymagania inne: Wykonywanie czynności asystenckich i administracyjnych, koordynacja obiegu dokumentów, sporządzanie i redagowanie pism procesowych, analiza...

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach

  26

  Stycznia, '21

  łódzkie / Łódź

  Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury

  Co dla Ciebie przygotowaliśmy? Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start. Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny. Zadbamy również o Twoją przyszłość...

  Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

  25

  Stycznia, '21

  mazowieckie / Warszawa

  Referendarz do spraw: kontroli koncentracji w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów, Departament Kontroli Koncentracji

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania...

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów