Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Specjalista w Wydziale Roszczeń

Nr Ref.: DE/WI/S/06/20

Podstawowy zakres obowiązków:

  • pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów księgowych związanych z obsługą prawną,
  • pozyskiwanie zestawień i raportów dotyczących postępowań sądowych i administracyjnych oraz dokonywanie analiz poprawności ich sporządzenia,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki, kancelariami prawnymi i kancelariami rzeczoznawców majątkowych w zakresie prowadzonych postępowań sądowo-administracyjnych.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja lub zarządzanie),
  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
  • znajomość obsługi programu Lex, Legalis,
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.