Specjalista w Wydziale Prawnym
w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/21/231

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę/zastępstwo

 

Termin składania ofert: 19.11.2021 r.

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z Biurem Prawnym oraz komórkami organizacyjnymi realizującymi obsługę prawną oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie obsługi prawnej postępowań sądowych, będących wynikiem realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów stanowisk w sprawie rozpatrywanych przez departament środków odwoławczych dotyczących kontroli oraz wydawanych decyzji administracyjnych;
 • udział w prowadzeniu rejestrów Wydziału;
 • opracowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa i współpraca z organami ścigania;
 • opracowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielnie informacji publicznej w zakresie kompetencji Departamentu.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi, w obszarze farmaceutycznym, przeprowadzaniem i koordynacją kontroli oraz opracowywaniem dokumentów w wymienionym zakresie;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych
  z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • ukończenie aplikacji radcowskiej, prokuratorskiej, sędziowskiej lub adwokackiej;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu;
 • rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne ogłoszenia

1

Grudnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Junior Lawer

Zakres obowiązków: Wsparcie starszych prawników przy sporządzaniu pism/umów w zakresie prawa budowlanego, administracyjnego i cywilnego Analiza dokumentów i aspektów prawnych Pomoc w koordynowaniu przepływu dokumentacji Wymagania Ukończone...

EPCM Executive Search

1

Grudnia, '21

lubelskie /

IT In-house Lawyer

Division of working time: 40% Contact with clients and suppliers 20% Cooperation with external advisors 20% Internal Support Your daily work: Supporting Objectivity regarding all legal matters, in particular Intellectual Property Law, Personal Data...

Objectivity Sp. z o.o.

1

Grudnia, '21

podlaskie /

IT In-house Lawyer

Division of working time: 40% Contact with clients and suppliers 20% Cooperation with external advisors 20% Internal Support Your daily work: Supporting Objectivity regarding all legal matters, in particular Intellectual Property Law, Personal Data...

Objectivity Sp. z o.o.