Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/31
Miejsce pracy: Poznań
Termin składania ofert 22.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • opracowywanie dokumentów wymagających wiedzy i doświadczenia z dziedziny prawa;
 • przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych dotyczących wszczęcia kontroli oraz czynności sprawdzających; przygotowywanie zawiadomień, o których mowa w art. 61j ust. 11 ustawy o świadczeniach;
 • współpraca z pracownikami Wydziału, w tym wspieranie kontrolerów, w zakresie stosowania i interpretowania przepisów prawa pozostających w związku z zadaniami Wydziału;
 • opracowywanie projektu stanowiska Prezesa NFZ w związku z wniesionymi zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego; przygotowywanie postanowień w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniach, w zakresie kontroli realizowanych przez Wydział;
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 • udział w opracowywaniu decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji publicznej;
 • przygotowywanie bieżącej korespondencji w zakresie powierzonych zadań.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Lata pracy zawodowej: minimum 3 lata stażu zawodowego

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • min. 2 lata stażu pracy w sektorze ochrony zdrowia lub administracji publicznej na stanowisku o podobnym charakterze;
 • min. 2 lata stażu pracy na stanowisku obejmującym rozwiązywanie problemów prawnych;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych, jak również Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • znajomość uregulowań prawnych dotyczących kontroli oraz czynności sprawdzających prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • dobra organizacja pracy i zarządzania czasem;
 • dokładność, rzetelność oraz terminowość;
 • umiejętność samodzielnego działania, w tym analitycznego i syntetycznego myślenia oraz
 • formułowania wniosków;
 • umiejętność pracy w zespole, pracowitość, pewność siebie, kultura osobista,
 • komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiedzialność;
 • studia podyplomowe / kursy / szkolenia w zakresie zagadnień związanych ze zdrowiem lub ubezpieczeniami zdrowotnymi;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne ogłoszenia

10

Kwietnia, '21

małopolskie / Kraków

Specjalista ds. zamówień publicznych (prawnik / aplikant radcowski / adwokacki)

I. Udział w przygotowywaniu i składaniu ofert w postępowaniach przetargowych (głównie prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych), obejmujące: analizę treści dokumentacji postępowań, przygotowanie propozycji wniosków i zapytań do...

CONTROL PROCESS S.A.

8

Kwietnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Prawnik

8000 - 10000 brutto Do Twoich obowiązków należeć będzie: wsparcie radców prawnych przy opracowywaniu dokumentów/umów w zakresie odnoszącym się do procesu inwestycyjnego, w tym umów wykonawczych, umów o prace projektowe, umów z dostawcami...

UNIBEP S.A.

7

Kwietnia, '21

wielkopolskie / Poznań

Prawnik

merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Prawnego, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne, udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, sporządzanie...

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.