Specjalista ds. Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu

Miejsce pracy: Wrocław
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A., w tym również spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa;
 • Badanie treści istniejących ksiąg wieczystych, wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych wraz z ujawnieniem praw rzeczowych do nieruchomości, wnioskowanie o dokonanie wpisów/sprostowań w księgach już istniejących;
 • Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji danych o nieruchomościach PKP w wewnętrznych bazach nieruchomości oraz w rejestrach publicznych;
 • Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi m.in. w zakresie zlecenia wykonania wyceny nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami, weryfikacja poprawności operatów oraz protokolarne potwierdzenie wykonania zgodnie z zamówieniem;
 • Monitorowanie procesów uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych oraz podejmowanie właściwych działań celem zabezpieczenia interesów spółki PKP S.A.
WYMAGANIA STANOWISKOWE
 • Wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii lub prawa;
 • Znajomość aktualnych przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych, o transporcie kolejowym, o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe;
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z regulacją stanów prawnych nieruchomości;
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • Łatwość komunikacji, umiejętność argumentowania i redagowania pism;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;
 • Wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres.
CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ
 • Umowę o pracę;
 • Pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół;
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.

Podobne ogłoszenia

17

Maja, '22

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Specjalista ds. prawno - organizacyjnych

Nadzór i raportowanie dotyczące prowadzonych spraw na każdym etapie postępowania. Przygotowywanie i opiniowanie zarządzeń, uchwał, regulaminów, procedur wewnętrznych. Tworzenie prezentacji biznesowych na potrzeby Zarządu. Terminowa i efektywna...

ARP E-VEHICLES sp. z o.o.

16

Maja, '22

pomorskie /

Specjalista ds. administracyjno-prawnych

Twoje przyszłe zadania: opracowywanie i opiniowanie prawnych warunków umów z kontrahentami oraz z dostawcami materiałów i usług, prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz z organami administracji, sprawowanie kontroli nad dokumentacją...

Budimex SA

16

Maja, '22

mazowieckie / Warszawa

Pracownik ds. monitorowania bezpieczeństwa transportu kolejowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzór nad sprawami związanymi z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz decyzjami wydanymi przez organa kontroli zewnętrznej, przygotowywanie pism (odwołań, zażaleń, skarg do sądów WSA na...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A