Ogłoszenie numer: 5642205, z dnia: 2021-10-01

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. prawnych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:
  • weryfikacja składanych wniosków o udzielanie zamówień,
  • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji zamówień,
  • ustalanie właściwej procedury dla konkretnych zamówień;
  • przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych w tym m.in. przygotowywanie SWZ, przygotowywanie umów zapytań ofertowych, zamieszczanie ogłoszeń na Platformie e-Zamówienia (BZP) lub przekazywanie do publikacji ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, publikacja postępowań na platformie zakupowej, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowań i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne,
  • badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prowadzenie dokumentacji realizowanych zamówień publicznych,
  • udział w pracach Komisji przetargowej,
  • przekazywane zawartych umów do realizacji komórkom organizacyjnym w Instytucie, monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień.
 • udział w pracach nad przygotowywaniem wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań do UZP;
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej, optymalizacji procesu zakupów oraz w planowaniu zamówień publicznych;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów oraz sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany;
 • kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i uprawnionymi do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze (warunek konieczny);
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – 1 rok;
 • pożądana znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość;
 • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia

28

Października, '21

dolnośląskie / Wrocław

Specjalistka / Specjalista w Zespole Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego Produktów Detalicznych i Samochodowych

Pracując u nas, będziesz odpowiedzialna/-ny za: obsługę spraw na etapie postępowania sądowego, sporządzanie pozwów, środków odwoławczych, odpowiedzi na wezwania / zobowiązania Sądu, innych wniosków i odpowiedzi na pisma, monitorowanie...

Getin Noble Bank S.A.

28

Października, '21

łódzkie / Łódź

IP Counsel

Scope of duties: Monitor and manage the global IP portfolio, particularly patents, trademarks and domains Manage both internal and external databases, overseeing documents and invoices and coordinate signing and approval processes Manage an external...

Flint Group

27

Października, '21

wielkopolskie / Krotoszyn

Kierownik ds. personalnych

Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Monitorowanie zmian prawnych i regulacyjnych Ocena wpływu zmian przepisów na działalność spółek z Grupy Kapitałowej Opracowanie oraz wprowadzenie procedur zarządzania...

Dino Polska S.A.