Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Specjalista ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Zakres obowiązków:
 • sporządzanie treści uchwał i zarządzeń;
 • opracowywanie pism oraz dokumentacji;
 • weryfikacja umów pod względem prawnym;
 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego;
 • opracowywanie dokumentów ustrojowych podmiotów powiązanych;
 • współpraca z organami spółek zależnych.
Wymagania konieczne:
 • ukończone wyższe studia prawnicze i tytuł magistra prawa;
 • biegła znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych oraz prawa zamówień publicznych;
 • doświadczenie w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników;
 • dobra znajomość MS Office;
 • niekaralność
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • możliwość zdobycia doświadczenia.
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Podobne ogłoszenia

18

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Specjalista ds. Warunków Kontraktowych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: analiza dokumentów kontraktowych oraz bieżąca analiza zdarzeń w ramach inwestycji pod kątem minimalizacji ryzyka oraz zabezpieczenia dochodzenia roszczeń finansowych i terminowych; prowadzenie korespondencji oraz gromadzenie...

POSCO Engineering & Construction

18

Czerwca, '21

pomorskie / Gdańsk

Junior Legal Analyst

Junior Legal Analyst in Legal Center of Excellence (CoE) in Gdańsk Legal Centre of Excellence provides assistance in the area of legal process outsourcing and fulfillment of regulatory compliance duties. The idea behind Legal CoE is to combine...

PwC

16

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Pracownik ds. organizacyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ustawy Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A