Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista ds. nadzoru inwestycyjnego

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/88/0521

Dołącz do zespołu Departamentu Compliance mBanku.

 
Twój zakres obowiązków w tej roli będzie wyglądał następująco:
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, w tym wskaźników referencyjnych i ich stosowania; monitorowanie regulacji UE oraz innych krajów w powyższym zakresie
 • Bieżąca analiza informacji banków centralnych, organów nadzorczych, administratorów wskaźników i z innych źródeł pod katem ich potencjalnego wpływu na stosowanie przez bank wskaźniki referencyjne
 • Bieżąca analiza informacji od jednostek mBanku stosujących wskaźniki
 • Organizowanie i koordynowanie prac grupy ekspertów; uczestniczenie w jej pracach; wydawanie rekomendacji dla jednostek stosujących wskaźniki referencyjne.
 • Przygotowywanie ustalonych przez grupę ekspertów harmonogramów wdrażania zmian i monitorowanie ich realizacji
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu CALCO, grup roboczych ZBP w zakresie wskaźników referencyjnych
 • Opiniowanie regulacji wewnętrznych Banku
 • Sporządzanie raportów dla Zarządu, Komitetu CALCO lub innych jednostek
 • Udział w kontrolach związanych ze stosowaniem przez bank wskaźników referencyjnych
 • Współpraca z Commerzbankiem w zakresie wprowadzania wspólnych standardów w ww. zakresie
Posiadasz wiedzę, kompetencje oraz umiejętności:
 • Masz wiedzę i doświadczenie na temat: rynków finansowych i działalności banków i firm inwestycyjnych, instrumentów finansowych i produktów kredytowych, w tym zasad stosowania do nich stawek referencyjnych
 • Znasz przepisy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, działalności banków i firm inwestycyjnych, w tym rynku wskaźników referencyjnych oraz ogólnej istoty wskaźników referencyjnych i ich zastosowania
 • lubisz pracę projektową i wiesz jak efektywnie poprowadzić prace projektowe
 • Swobodnie pracujesz z aplikacjami MS Office
 • Komunikujesz się w j. angielskim, znasz słownictwo z zakresu rynków finansowych
 • Cechuje Cię łatwość wyrażania zwięzłych opinii, które są zrozumiałe dla innych
 • Presja czasu nie jest Ci straszna
 • Pracujesz z zaangażowaniem, odpowiedzialnością i pasją
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy