Specjalista ds. formalno-prawnych

miejsce pracy: Kraków

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:
 • kompletowanie ofert pod względem formalno-prawnym, koordynowanie obiegu dokumentów, nadzór nad kompletnością wymaganych podpisów osób posiadających pełnomocnictwo do złożenia ofert oraz archiwizowanie kopii ofert,
 • komplementowanie i archiwizację pełnej dokumentacji przetargowej, w tym wszystkich pism przychodzących i wychodzących do Inwestorów/Zamawiających,
 • terminowe dostarczanie ofert Zamawiającemu oraz wszelkich dokumentów/pism w toku postępowania przetargowego,
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów przez Spółkę,
 • koordynację dat ważności ofert w tym ważności wadium,
 • przygotowanie kompletnych prawidłowych wniosków o udzielenie zamówień publicznych,
 • koordynację obiegu dokumentów w Biurze Ofertowania,
 • koordynację obiegu dokumentacji pomiędzy partnerami handlowymi na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie pism do Zamawiających/Inwestorów z zakresu formalnego oferty/wniosku,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • koordynowanie pod względem formalno-prawnym procesu zmierzającego do zawarcia umów z kontrahentami,
 • prowadzenie bazy informacji dokumentacji formalno-prawnej.
Od kandydatów oczekujemy:
 • co najmniej 1 roku doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z ofertowaniem w zakresie formalno-prawnym,
 • znajomości j. angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
 • znajomości branży budowlanej,
 • znajomości ustawy prawa zamówień publicznych,
 • umiejętności czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności rozwiązywania problemów (wybór metod, narzędzi materiałów i informacji),
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • samodzielności i zaangażowania w wykonywane obowiązki,
 • umiejętności interpersonalne (współpraca z innymi osobami, umiejętne komunikowanie się z pracownikami oraz klientami, umiejętność nawiązywania kontaktów),
 • samodzielności i zaangażowania,
 • odpowiedzialności, dokładności, sumienności,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • znajomości pakietu MS Office oraz specjalistycznego oprogramowania wspomagającego kosztorysowanie,
 • znajomości programu MS Project – mile widziane,
 • prawa jazdy kat. B.
Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie, stabilność, atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz:
Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się grupie, stabilność, atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy
 • szkolenia zawodowe
 • zajęcia językowe
 • zakwaterowanie na kontrakcie
 • ubezpieczenie na życie
 • opieka medyczna
 • multisport
 • pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • pracownicze plany kapitałowe
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • dofinansowanie do wczasów, wycieczek i kolonii
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne