Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78768

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie uzgadniania przez Urząd z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej projektów „zewnętrznych” aktów prawnych w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów, ich spójności z systemem prawa oraz przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Prowadzi sprawy z zakresu uzgodnień międzyresortowych projektów przepisów prawa sporządzanych przez Głównego Geodetę Kraju z upoważnienia ministra nadzorującego dział w celu zapewnienia przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych oraz posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów i ich spójności z systemem prawa.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem przez GGK aktów prawnych z upoważnienia Ministra Rozwoju.
 • Przygotowuje sprawozdania związane z pracami legislacyjnymi, w tym monitoruje terminy poszczególnych faz procesu legislacyjnego w odniesieniu do przepisów wykonawczych opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą legislacyjną
 • Znajomość przepisów z zakresu zasad tworzenia prawa – „Zasady techniki prawodawczej”, Regulamin pracy Rady Ministrów.
 • Umiejętność redagowania i analizy tekstów prawnych oraz pism urzędowych
 • Umiejętność obsługi systemów informacji prawnej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończona aplikacja legislacyjna
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone albo zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • Asertywność

Podobne ogłoszenia

18

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Specjalista ds. Warunków Kontraktowych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: analiza dokumentów kontraktowych oraz bieżąca analiza zdarzeń w ramach inwestycji pod kątem minimalizacji ryzyka oraz zabezpieczenia dochodzenia roszczeń finansowych i terminowych; prowadzenie korespondencji oraz gromadzenie...

POSCO Engineering & Construction

18

Czerwca, '21

pomorskie / Gdańsk

Junior Legal Analyst

Junior Legal Analyst in Legal Center of Excellence (CoE) in Gdańsk Legal Centre of Excellence provides assistance in the area of legal process outsourcing and fulfillment of regulatory compliance duties. The idea behind Legal CoE is to combine...

PwC

16

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Pracownik ds. organizacyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ustawy Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A