LOKALIZACJA Warszawa
 
ROZPOCZĘCIE 1 stycznia 2022

DŁUGOŚĆ UMOWY na czas określony z możliwością przedłużenia

WYMIAR ETATU Pełen

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI WYDŁUŻONY 18.11.2021
 
Médecins Sans Frontières (MSF, Lekarze bez Granic) to niezależna, międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna, utworzona 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy. Lekarze bez Granic działają w ponad 70 krajach na całym świecie niosąc pomoc medyczną tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Swoje projekty Lekarze bez Granic kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w potrzebie, które są pozbawione dostępu do odpowiedniej opieki medycznej lub pomocy humanitarnej.
Zależy nam na wspieraniu różnorodności i dobieramy pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji. Kulturę naszej organizacji opieramy na współpracy, różnorodności i odpowiedzialności.
Zadaniem nowego biura Lekarzy bez Granic (MSF Polska) będzie pozyskiwanie środków prywatnych przeznaczonych na pracę i misję, marketing rekrutacyjny skierowany do wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników terenowych z Polski, informowanie o kryzysach, których jesteśmy świadkami i potrzebach społeczności, którym pomagamy, a także aktywny udział w debacie na tematy humanitarne. Na początku w biurze zatrudnionych będzie 9 osób.

Jako biuro Lekarzy bez Granic w Polsce podejmuje działania mające na celu ratowanie życia i pomoc cierpiącym głównie poprzez pozyskiwanie funduszy, kontakty i komunikację oraz marketing służący rekrutacji pracowników w terenie.

Zatrudnienie w ramach MSF oznacza przestrzeganie obowiązujących zasad humanitarnych, takich jak neutralność, bezstronność i niezależność. Beneficjentami MSF są pacjenci, którzy znajdują się w centrum wszystkich działań Lekarzy bez Granic. U podstaw ducha MSF leży etyka lekarska i wolontariat. Struktura zespołu oparta jest na holistycznym i integracyjnym podejściu, które realizuje wspólne cele finansowe, komunikacyjne i personalne Fundacji. Doświadczenie istniejących biur MSF pokazuje, że tradycyjna struktura zespołu, podzielona na departamenty, może prowadzić do myślenia departamentalnego i realizowania różnych celów MSF oddzielnie lub nawet w rywalizacji ze sobą. Dlatego w Fundacji w ramach „płaskiej” hierarchii, stanowiska są zorganizowane we współzależne, nakładające się na siebie jednostki zorientowane tematycznie, mające wspólne cele zdefiniowane przez rodzaj relacji z grupami docelowymi (konwersja, zaangażowanie, procesy). W ten sposób budujemy zespół ekspertów, którzy współpracują, aby osiągnąć wspólne cele. Stanowiska strategów koncentrują się na opracowaniu konkretnej i symbiotycznej strategii, podczas gdy stanowiska specjalistów skupiają się na codziennej realizacji.

Senior Legal Specialist (f/m/d)
Miejsce pracy: Warszawa

Lokalizacja:

Fundacja „Lekarze bez Granic”, Warszawa


Wymiar etatu:

Praca w pełnym wymiarze godzin, cenimy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, jesteśmy otwarci na pracę w niepełnym wymiarze godzin, jak również na pracę zdalną


Data rozpoczęcia pracy:

1 stycznia 2022 r.

 

Umowa:

Umowa o pracę na okres próbny, następnie umowa na czas określony na okres 33 miesięcy

 

Wynagrodzenie:

Od 9130 do 11 552 zł brutto/miesiąc dla pełnego etatu; wysokość wynagrodzenia jest kalkulowana na podstawie wcześniejszego doświadczenia, zgodnie z zasadami organizacji

 

Główne zadania
 • Analiza, rekomendacje i stworzenie systemu zatrudnienia zgodnego z polskim prawem dla pracowników zatrudnionych w Polsce i na misji
 • Wsparcie prawne w tworzeniu polityki personalnej
 • Monitorowanie zmian w ramach administracyjno-prawnych aspektów fundacji, w szczególności w zakresie prawa pracy oraz zmian mających wpływ na zatrudnienie i politykę personalną
 • Udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie strategii i polityk prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem (operacyjnym i instytucjonalnym). Zapewnienie doradztwa prawnego i wsparcia prawnego dla Dyrektora Generalnego i Zarządu Fundacji w celu podejmowania świadomych decyzji
 • Przygotowywanie pism i reprezentowanie fundacji przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej
 • Bieżąca obsługa prawna fundacji
 • Przygotowywanie dokumentów prawnych, umów z partnerami i interesariuszami, a także wewnętrznych regulaminów i raportów o zdarzeniach prawnych
 • Odpowiedzialność za zarządzanie dostawcami/dostawcami usług prawnych Ponieważ biuro rozpoczyna dopiero swoją działalność i ma ograniczone zasoby i stanowiska, wszyscy pracownicy będą angażowani do zadań wykraczających poza ich zakres obowiązków, aby zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie nowoutworzonego biura
Umiejętności i doświadczenia:
 • Duże przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych MSF
 • Wykształcenie prawnicze
 • Minimum 5 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego na stanowisku prawnika wewnętrznego lub w kancelarii prawnej
 • Udokumentowane doświadczenie w zapewnianiu pełnej zgodności przyjętej polityki zatrudnienia z polskim prawem pracy
 • Doświadczenie w obsłudze prawnej fundacji mile widziane
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowej firmie lub organizacji będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość polskiego sektora organizacji pozarządowych i odpowiednich interesariuszy
 • Udokumentowana znajomość polskiego prawa pracy oraz ram prawnych sektora pozarządowego
 • Gotowość do udziału w tworzeniu i rozwoju fundacji, która jest odpowiedzialnym pracodawcą i przejrzystą organizacją
 • Nastawienie na pracę w zespole i umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie C1 (poziom zaawansowany) 
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów do innych biur MSF

Podobne ogłoszenia

2

Grudnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Specjalista ds. Legislacji

Opis stanowiska: Wsparcie przy projektach związanych z uruchamianiem nowych stacji tankowania wodoru; Przegląd rządowych przepisów i rozporządzeń w powiązaniu z proponowanymi przez firmę rozwiązaniami. Wymagania: Podstawowa znajomość prawa...

Plus Flota Sp. z o.o.

1

Grudnia, '21

dolnośląskie / Wrocław

Specjalistka / Specjalista w Zespole Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego Produktów Detalicznych i Samochodowych

Pracując u nas, będziesz odpowiedzialna/-ny za: prowadzenie korespondencji z klientami, nabywcami oraz instytucjami w zakresie dotyczącym spraw znajdujących się w obsłudze Departamentu, w szczególności związanych ze stanem prawnym ruchomości...

Getin Noble Bank S.A.

1

Grudnia, '21

dolnośląskie / Wrocław

Specjalistka / Specjalista w Zespole Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego Produktów Instytucjonalnych i Hipotecznych

Pracując u nas, będziesz odpowiedzialny za: analizę spraw pod kątem wyboru optymalnej ścieżki postępowania oraz strategii odzyskiwania zadłużeń, przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych na etapie sądowym, obsługę postępowań w...

Getin Noble Bank S.A.