Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 115944

Warunki pracy

Permanentna obsługa klientów zewnętrzych spoza administracji, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją. Praca w biurze przy komputerze, biura Wydziału znajdują się na pierwszym piętrze budynku bez windy.

Zakres zadań

 • bieżąco weryfikuje akta kontroli pod względem merytorycznym i formalno-prawnym
 • sporządza zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • przeprowadza kontrole wewnętrzne, zgodnie z półrocznymi planami kontroli wewnętrznych
 • sprawdza pod względem formalno-prawnym wnioski o ukaranie, decyzje i postanowienia administracyjne
 • prowadzi dochodzenia karne oraz występuje w charakterze oskarżyciela publicznego
 • opracowuje opinie prawne na potrzeby wydziałów branżowych oraz udziela porad prawnych i instruktaży
 • prowadzi repertoria wniosków o ukaranie, zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa oraz inne wydziałowe ewidencje

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość prawa administracyjnego, karnego, wykroczeń, cywilnego
 • Znajomość procedur kontroli obowiązujących w Inspekcji Handlowej
 • Wymagana wiedza z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność łatwego przekazywania informacji
 • Komunikatywność
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach