Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 116252

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Bada legalność uchwał rad gmin, powiatów, województwa samorządowego, związków gmin, powiatów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Izby Rolniczej.
 • Wydaje środki nadzorcze (rozstrzygnięcia nadzorcze, wskazania nadzorcze, zarządzenia zastępcze, skargi do sądów administracyjnych) w stosunku do uchwał niezgodnych z prawem.
 • Reprezentuje na zasadzie zastępstwa procesowego wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu zaskarżenia uchwał.
 • Występuje w ramach nadzoru ogólnego do nadzorowanych jednostek z wnioskiem o przekazanie niezbędnych informacji lub dokumentów.
 • Uzgadnia projekty statutów związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych.
 • Podejmuje działania w celu podnoszenia samodzielnie kwalifikacji poprzez monitoring orzecznictwa sądowego, nowelizacji przepisów prawa i literatury fachowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa.
 • Biegła znajomość prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej
 • Znajomość przepisów prawa: Kpa i ustaw samorządowych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Samodzielność w sporządzaniu pism w tym pism procesowych
 • Wnikliwość, spostrzegawczość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie z zakresu reprezentacji w sprawach sądowo-administracyjnych
 • Przeszkolenie z LEX

Podobne ogłoszenia

20

Marca, '23

śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

Prawnik

OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

Primost Południe Sp. z o.o.

15

Marca, '23

mazowieckie / Warszawa, Ursynów

Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

14

Marca, '23

wielkopolskie / Krotoszyn

Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

Dino Polska S.A.