Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 115912

Warunki pracy

Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych,   Siedziba urzędu mieści się nan II i  III piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania i zażalenia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Prowadzi postępowania nadzwyczajne określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (w sprawach stwierdzenia nieważności art. 156 Kpa, zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych; wznowienie postępowania) celem realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień celem ich wdrożenia do obiegu prawnego
 • Prowadzi ewidencję decyzji i postanowień.
 • Współdziała z organami administracji architektoniczno -budowlanej oraz innymi instytucjami w celu pozyskania informacji do prawidłowego procesu subsumpcji stanu faktycznego pod właściwą normę prawną
 • Sporządza miesięczne sprawozdania z wydanych decyzji i postanowień
 • Przygotowuje dokumentację prowadzonego postępowania w celu wysłania do stron postępowania i organów podrzędnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość przepisów kpa.
 • Stosowanie prawa w praktyce , umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów
 • umiejętność obsługiwania programów LEX, Serwis budowlany
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • uprzejmość,komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Podobne ogłoszenia

20

Marca, '23

wielkopolskie / Leszno

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

20

Marca, '23

śląskie / Bielsko-Biała

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

19

Marca, '23

śląskie / Bielsko-Biała

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach