Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116164

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: indywidualny rozkład czasu pracy


·         na stanowisku występuje: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • przygotowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Wojewodę, Dyrektora Generalnego Urzędu lub na wniosek kierowników komórek organizacyjnych;
 • prowadzi sprawy sądowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w ramach zastępstwa procesowego Wojewody i Urzędu;
 • opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty umów cywilnoprawnych i porozumień administracyjnych zawieranych przez Wojewodę i Urząd oraz projekty aktów prawnych Wojewody, zarządzeń Dyrektora Generalnego i projekty innych aktów prawnych przekazanych Wojewodzie do zaopiniowania
 • opiniuje pod względem prawnym projekty rozstrzygnięć nadzorczych i zarządzeń zastępczych Wojewody wydawane w trybie nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczących uchwał organów związków międzygminnych;
 • opiniuje pod względem prawnym decyzje Wojewody stwierdzające nieważność uchwał organów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz uchwał Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • udziela porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewody i Urzędu w celu przedstawienia stanowiska prawnego w sprawie wątpliwości co do stosowania określonych przepisów prawa lub informacji o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Realizacja zadania jest wspomagana programem komputerowym informacji prawnej;
 • opiniuje pod względem prawnym projekty upoważnień udzielanych pracownikom Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Wojewody w celu ich zgodności z prawem, a także opiniuje pod względem prawnym polecenia Wojewody w zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisaniem na listę radców prawnych
 • zaawansowane umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach