Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 117625

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu stanowisko zlokalizowane na I piętrze w budynku urzędu, z windą narzędzia i materiały do pracy: komputer, urządzenia biurowe praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
praca w wymiarze 10 godzin tygodniowo (z czego co najmniej 8 godzin w siedzibie urzędu)

Zakres zadań

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa w działalności Inspektoratu
 • sporządzanie opinii prawnych, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników Inspektoratu
 • opiniowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, egzekucyjnych i kontrolnych oraz aktów prawa wewnętrznego, umów i innych pism wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego oraz reklamy apteki lub punktu aptecznego i ich działalności
 • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy
 • sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami
 • udzielanie pomocy prawnej w sprawach związanych z wykonywaniem zadań Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 • przygotowywanie wniosków do Sądu o przepadek na rzecz Skarbu Państwa środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1 lub ich preparatów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związane z obsługą prawną lub opiniowaniem aktów prawnych
 • Posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • Znajomość przepisów prawa i orzecznictwa sądów
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa farmaceutycznego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, komunikatywność, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole i organizacja pracy
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach