Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116417

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu (20 godzin tygodniowo). Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.


Możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony po roku pracy.

Zakres zadań

 • wydaje opinie prawne oraz udziela porad i konsultacji pracownikom Kuratorium Oświaty
 • opiniuje i tworzy akty prawne (zarządzenia, statuty, regulaminy, decyzje administracyjne) stanowione i wydawane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • pełni zastępstwo procesowe - reprezentuje Skarb Państwa - Pomorskiego Kuratora Oświaty przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, sporządza pisma procesowe
 • opiniuje pod względem formalnym umowy zawierane przez Kuratora Oświaty
 • opiniuje projekty aktów normatywnych Kuratora Oświaty
 • informuje pracowników Kuratorium Oświaty o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania organu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi programu komputerowego np. LEX
 • Pogłębiona znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach