Radca Prawny
miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
U nas znajdziesz:
 • System premiowy
 • Sekcje sportowe
 • Dzień wolny w urodziny
 • Ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Wymiany międzynarodowe
 • Ciekawy program szkoleń
 • Dobrą atmosferę w pracy
Twoje przyszłe zadania: 
 • opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie warunków umów, aneksów, porozumień zawieranych przez firmę z kontrahentami (inwestorami, podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami, partnerami konsorcjów);
 • uczestniczenie w procesie weryfikacji, oceny oraz zmiany dokumentacji przetargowej - pod kątem występowania potencjalnego ryzyka oraz możliwości jego mitygowania;
 • przygotowywanie treści odwołań i reprezentowanie firmy przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • nadzorowanie pod względem prawnym realizowanych przez firmę kontraktów, w tym w szczególności kontraktów o generalne wykonawstwo inwestycji oraz umów im towarzyszących;
 • współpraca (day-by-day) z Dyrekcją/Kierownictwem realizowanych kontraktów w ramach bieżącej obsługi prawnej w tym przygotowywanie oraz weryfikacja korespondencji kontraktowej z inwestorem, inżynierem kontraktu, podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami,
 • współdziałanie ze specjalistami ds. warunków kontraktowych oraz pracownikami produkcji w zakresie przygotowywania i weryfikowania od strony formalnej zgłaszanych w procesie budowlanym - powiadomień, wezwań, oświadczeń i roszczeń;
 • udział w spotkaniach i negocjacjach, prowadzonych w ramach realizowanych kontraktów/projektów;
 • współdziałanie w zakresie przygotowywania pism procesowych oraz reprezentowanie firmy przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej;
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych w zakresie uregulowań związanych z działalnością firmy i branży budowlanej;
 • współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi firmy oraz organizacjami branżowymi.
Oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenia wyższego prawniczego oraz wpisu na listę radców prawnych;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Radcy Prawnego (doświadczenie w branży budowlanej - wymagane);
 • praktycznej znajomości prawa materialnego-cywilnego w zakresie zobowiązań, w tym w szczególności umów nazwanych mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym oraz ustaw branżowych - jak Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Partnerstwo publiczno-prywatne;
 • praktycznej znajomości procedury cywilnej i administracyjnej oraz wzorów i procedur „FIDIC";
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych, negocjacyjnych i komunikacyjnych w tym współdziałania w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • predyspozycji do wystąpień publicznych w tym przez sądami, organami, urzędami oraz umiejętności obrony własnej argumentacji;
 • znajomości języka angielskiego
Jesteśmy liderem wśród pracodawców w branży budowlanej - organizacją z wieloletnimdoświadczeniem i stabilną pozycją na rynku. Działamy na rynku w Polsce nieprzerwanieod 1968 roku. Zatrudniamy ponad 7000 pracowników, realizując ponad 300 kontraktóww ciągu roku. Cenimy sobie profesjonalizm, pasję tworzenia oraz partnerskie relacje.

Dołącz do nas, a będziesz uczyć się od najlepszych, realizując prestiżowe inwestycjew sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, energetycznegoi infrastrukturalnego.