Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116143

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Reprezentuje Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji w postępowaniach administracyjnych, sądowych przed innymi organami orzekającymi w ramach zastępstwa procesowego,
 • Sporządza opinie prawne oraz udziela porad i konsultacji prawnych,
 • Opiniuje projekty aktów prawnych jawnych oraz oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" Komendanta Stołecznego Policji,
 • Opiniuje projekty umów oraz uczestniczy w negocjacjach tych umów,
 • Sporządza sprawozdania o stanie prowadzonych spraw sądowych i administracyjnych
 • Uczestniczy w organizowanych zajęciach z zakresu doskonalenia zawodowego dotyczących nowelizowanych przepisów prawnych oraz eliminowanie nieprawidłowości,
 • Świadczy ochronę prawną do zapewnienia której zobowiązany jest Komendanta Stołecznego Policji na rzecz pokrzywdzonych policjantów zgodnie z art. 66b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe : prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę Radców Prawnych
 • Umiejętności: - prowadzenia rozmów i negocjacji; - redakcyjne, - analizy i syntezy informacji; - argumentacji; - pracy w zespole; wysokie umiejętności interpersonalne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach