Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76231

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • reprezentowanie urzędu na zewnątrz, udział w spotkaniach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • dokonuje analiz prawnych w sprawach należących do działu administracji rządowej- praca, gospodarka, turystyka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w szczególności dotyczących udzielanych przez Ministra dotacji, realizacji inwestycji, specjalnych stref ekonomicznych, prawa przedsiębiorców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, mechanizmów regulacji rynku turystycznego, a także w sprawach międzynarodowych,
 • wykonuje zastępstwa procesowe, w sprawach należących do działu administracji rządowej- praca, gospodarka, turystyka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwa poprzez analizowanie aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego, w sprawach należących do działu administracji rządowej – praca, gospodarka, turystyka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne, w sprawach należących do działu administracji rządowej- praca, gospodarka, turystyka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej, opiniowaniu lub opracowywaniu projektów aktów.
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów prawa cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego,
 • znajomość ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość przepisów prawa materialnego administracyjnego i gospodarczego w sprawach należących do działu administracji rządowej – praca, gospodarka, turystyka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • wiedza z zakresu finansów publicznych, prawa przedsiębiorców, specjalnych stref ekonomicznych
 • znajomość procesu legislacyjnego, w tym Zasad techniki prawodawczej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność oraz wystąpienia publiczne,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • negocjowanie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  10

  Kwietnia, '21

  małopolskie / Kraków

  Specjalista ds. zamówień publicznych (prawnik / aplikant radcowski / adwokacki)

  I. Udział w przygotowywaniu i składaniu ofert w postępowaniach przetargowych (głównie prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych), obejmujące: analizę treści dokumentacji postępowań, przygotowanie propozycji wniosków i zapytań do...

  CONTROL PROCESS S.A.

  8

  Kwietnia, '21

  mazowieckie / Warszawa

  Prawnik

  8000 - 10000 brutto Do Twoich obowiązków należeć będzie: wsparcie radców prawnych przy opracowywaniu dokumentów/umów w zakresie odnoszącym się do procesu inwestycyjnego, w tym umów wykonawczych, umów o prace projektowe, umów z dostawcami...

  UNIBEP S.A.

  7

  Kwietnia, '21

  wielkopolskie / Poznań

  Prawnik

  merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Prawnego, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne, udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, sporządzanie...

  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.