Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72288

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • ryzyko korupcyjne

 • kontakt z klientem zewnętrznym

 • krajowe wyjazdy służbowe

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Reprezentuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, wydawanych koncesji, prowadzonego rejestru działalności regulowanej oraz uprzywilejowania pojazdów w ruchu drogowym i sprawowanego nadzoru nad fundacjami.
 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń w sprawach pozostających we właściwości Departamentu.
 • Sporządza opinie prawne, odpowiedzi na zapytania wpływające do Departamentu oraz udziela porad, konsultacji w sprawach pozostających we właściwości Departamentu.
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne dotyczące należności wynikających ze spraw pozostających we właściwości Departamentu.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych zewnętrznych i wewnętrznych, także bierze udział w przygotowywaniu tych projektów oraz umów międzynarodowych dotyczących zakresu działania Departamentu.
 • Prowadzi szkolenia pracowników w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących działalności Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pomocy prawnej na rzecz administracji publicznej
 • Posiadanie uprawnień radcy prawnego.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa, w szczególności dotyczących postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa fundacji i stowarzyszeń, znajomość zakresu działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność wystąpień publicznych.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe: prawo wspólnotowe.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne.
 • Znajomość techniki legislacyjnej.

Podobne ogłoszenia

25

Stycznia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca prawny

Wydawanie opinii prawnych, sporządzanie informacji prawnych i udzielanie porad prawnych na wniosek Wydziałów Centrum Informatyki Statystycznej, w celu zapewnienia obsługi prawnej Centrum Informatyki Statystycznej. Uczestniczenie w postępowaniach...

Centrum Informatyki Statystycznej

20

Stycznia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca prawny

Zapraszamy do zapoznania się z rekrutacją, którą prowadzimy do Wydziału Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w Departamencie Prawnym mBanku. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy to: negocjowanie umów ISDA/CSA, GMRA oraz umów...

mBank S.A.

19

Stycznia, '21

małopolskie / Kraków

Legal counsel (Legal Nordics)

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Strong academic credentials and Master degree in Law Fluent in English verbal and written communications for both formal and...

Capgemini