Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 72668

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.   Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.   Zagrożenie korupcją.


3.   Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.     Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.     Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.     Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.     Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • udziela porad prawnych, wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • występuje, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przed sądami powszechnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych oraz organami administracji publicznej,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń),
 • sprawdza pod względem formalno-prawnym projekty umów, a także opracowuje teksty o charakterze nietypowym,
 • współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału,
 • współpracuje z Prokuratorią Generalną RP w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa,
 • opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzoru nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału, a w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • ukończona aplikacja radcowska,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz,

Podobne ogłoszenia

26

Stycznia, '21

wielkopolskie / Poznań

Radca Prawny

Do Twoich zadań będą należeć m.in.: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów umów i innych aktów, pisanie pism procesowych, prowadzenie rejestru spraw sądowych i...

Selgros Cash&Carry

26

Stycznia, '21

świętokrzyskie / Kielce

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, II piętro, budynek A, praca na terenie Urzędu- 40 godzin tygodniowo, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, kontakty z: przedstawicielami...

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

26

Stycznia, '21

małopolskie / Kraków

Legal counsel (Legal Nordics)

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Strong academic credentials and Master degree in Law Fluent in English verbal and written communications for both formal and...

Capgemini