Dołącz do Działu Prawnego

Radca Prawny w Dziale Prawnym
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Nr ref.: RARS 18/Z/DP/02/23
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Radcy Prawnego w Dziale Prawnym
 • Chcemy zatrudnić dwie osoby na pełny etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi urzędami orzekającymi.
 • Opracowywanie zmian do projektów ustaw i rozporządzeń, uczestnictwo w procesie legislacyjnym.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji administracyjnych oraz odwołań.
 • Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i dokumentów organizacyjno-prawnych.
 • Współpraca przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Agencji.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach komisji i zespołów problemowych powoływanych zarządzeniami Prezesa RARS.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa RARS.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe + wpis na listę radców prawnych.
 • Co najmniej 3 lata stażu pracy/doświadczenia w obszarze związanym z obsługą prawną.
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo farmaceutyczne.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz systemów informacji prawnej LEX, Legalis
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:

Kompetencje:

 • Doświadczenie w pracy w podmiocie sektora finansów publicznych;
 • Znajomość zasad legislacji i procesu legislacyjnego;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Odporność na stres.
Sprawdź, co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Podobne ogłoszenia

20

Marca, '23

wielkopolskie / Leszno

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

20

Marca, '23

śląskie / Bielsko-Biała

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

19

Marca, '23

śląskie / Bielsko-Biała

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach