Dołącz do Działu Prawnego

Radca Prawny w Dziale Prawnym
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Nr ref.: RARS 104/Z/DP/11/22
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Radcy Prawnego w Dziale Prawnym
 • Chcemy zatrudnić dwie osoby na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi urzędami orzekającymi.
 • Opracowywanie zmian do projektów ustaw i rozporządzeń, uczestnictwo w procesie legislacyjnym.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji administracyjnych oraz odwołań.
 • Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i dokumentów organizacyjno-prawnych.
 • Współpraca przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Agencji.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach komisji i zespołów problemowych powoływanych zarządzeniami Prezesa RARS.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa RARS.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie wyższe + wpis na listę radców prawnych
 • Co najmniej 4 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną, w tym minimum 3 lata na stanowisku radcy prawnego.
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo farmaceutyczne.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz systemów informacji prawnej LEX, Legalis
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:

Kompetencje:

 • doświadczenie w pracy w podmiocie sektora finansów publicznych;
 • znajomość zasad legislacji i procesu legislacyjnego;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Odporność na stres.
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Podobne ogłoszenia

5

Grudnia, '22

mazowieckie / Warszawa, ul. Żelazna 79

Radca Prawny

Stanowisko: Radca Prawny Komórka organizacyjna: Zespół Prawny Wymiar etatu: 1 Zakres zadań: udzielanie porad, konsultacji prawnych oraz sporządzanie informacji, opinii prawnych w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektora lub Wojewódzkiej...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

4

Grudnia, '22

podlaskie / Bielsk Podlaski

Radca Prawny

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w zakresie realizowanych kontraktów Sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych Udział w negocjacjach i reprezentację w sporach sądowych...

Unihouse S.A.

4

Grudnia, '22

podlaskie / Białystok

Radca Prawny

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w zakresie realizowanych kontraktów Sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych Udział w negocjacjach i reprezentację w sporach sądowych...

Unihouse S.A.