Impel S.A. – poszukuje osoby na stanowisko:

Radca Prawny – obszar prawa budowlanego
Miejsce pracy: Wrocław

Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa budowlanego – przede wszystkim obsługa umów o prace budowlane oraz obsługa procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami i obsługą wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowywanie pism i umów oraz opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach w kontrahentami,
 • reprezentowanie firmy w sądzie.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego prawniczego,
 • min. 3-letniedoświadczenia w obsłudze podmiotów zarządzających nieruchomościami i/lub procesów budowlanych,
 • znajomości regulacji prawnych – w szczególności dotyczących procesów budowlanych, zarządzania nieruchomościami i wspólnot mieszkaniowych,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office, Lex),
 • prawa jazdy i gotowości do odbywania delegacji,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • samodzielności w działaniu, dokładności, sumienności.
Zainteresowanym kandydatom oferujemy:
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • stabilną współpracę,
 • udział w ciekawych projektach.
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118