Radca Prawny - Koordynator Zespołu Procesowego i Zamówieniowego
miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9
U nas znajdziesz:
 • System premiowy
 • Sekcje sportowe
 • Dzień wolny w urodziny
 • Ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Wymiany międzynarodowe
 • Ciekawy program szkoleń
 • Dobrą atmosferę w pracy
Twoje przyszłe zadania:
 • przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań sądowych/arbitrażowych o szczególnym znaczeniu lub o znacznej wartości;
 • rozdział zadań pomiędzy radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego oraz koordynacja ich bieżącej pracy;
 • nadzór nad postępowaniami sądowymi oraz odwoławczymi prowadzonymi przez radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego, raportowanie ich przebiegu;
 • bieżące współdziałanie z jednostkami wewnętrznymi spółki w celu gromadzenia, oceny oraz weryfikacji materiału będącego podstawą przygotowania, wniesienia pism procesowych oraz dalszego prowadzenia środków zaskarżania;
 • koordynowanie działań i współpracy związanych z przygotowywaniem oraz prowadzeniem postępowań sądowych/arbitrażowych/odwoławczych we współpracy z zewnętrznymi Kancelariami Prawnymi, ekspertami i biegłymi;
 • współdziałanie z radcami prawnymi z Zespołu Radców Prawnych oraz w Pionie Produkcji, przygotowującymi oraz prowadzącymi postępowania sądowe/arbitrażowe, udzielanie im wsparcia poprzez konsultacje, dzielenie się doświadczeniem, rozwiązaniami/pomysłami, wypracowanymi wzorami;
 • zapewnienie spójności działań spółki w ramach postępowań przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą, uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych aktów prawnych oraz w spotkaniach i konferencjach dot. rozwiązań branżowych oraz postępowania przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą;
 • ustalanie celów rozwojowych dla oraz ocena okresowa (w tym omawianie założeń, wyników i ustaleń)  radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego;
 • gromadzenie, analiza informacji nt. przedmiotu i przebiegu wszystkich postępowań sądowych/arbitrażowych i odwoławczych prowadzonych z udziałem spółki, przygotowywanie na ich podstawie stosownych informacji, odpowiedzi, zestawień; 
 • przygotowanie nowego w ramach spółki Rejestru Spraw Sądowych i Odwoławczych, organizacja, opieka oraz nadzór nad przebiegiem praktyk studenckich w Zespole Radców Prawnych;
Oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenia wyższego prawniczego oraz wpisu na listę radców prawnych;
 • przynajmniej 10 -letniego doświadczenia w przygotowywaniu i prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi (głównie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego);
 • przynajmniej 5 -letniego doświadczenia w przygotowywaniu odwołań, przystąpień, skarg oraz w świadczeniu zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą (głównie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego);
 • doświadczenia w koordynowaniu pracą radców prawnych;
 • doświadczenia w postrzeganiu i ocenie szans w poszczególnych stadiach postępowania;
 • praktycznej znajomości procedury cywilnej potwierdzonej udziałem w sporach o łącznej wartości, co najmniej 30 mln zł oraz form ADR, tj. negocjacji, mediacji i arbitrażu - jako alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów; 
 • praktycznej znajomości prawa materialnego cywilnego w zakresie zobowiązań, w tym w szczególności umów nazwanych mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym, a także ustaw branżowych (prawa zamówień publicznych w tym orzeczeń KIO w zakresie odnoszącym się do organizacji, pozyskiwania i realizacji robót budowlanych), jak i wzorów i procedur „FIDIC";
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych i organizacyjnych w tym współdziałania z prawnikami kancelarii zewnętrznych, ekspertami, biegłymi oraz kadrą inżynierską;
 • komunikatywności, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności wystąpień publicznych oraz obrony własnej argumentacji;
 • znajomości języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, szczególnie terminologii prawniczej;
 • dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office oraz prawa jazdy kat. B;
Jesteśmy liderem wśród pracodawców w branży budowlanej - organizacją z wieloletnimdoświadczeniem i stabilną pozycją na rynku. Działamy na rynku w Polsce nieprzerwanieod 1968 roku. Zatrudniamy ponad 7000 pracowników, realizując ponad 300 kontraktóww ciągu roku. Cenimy sobie profesjonalizm, pasję tworzenia oraz partnerskie relacje.

Dołącz do nas, a będziesz uczyć się od najlepszych, realizując prestiżowe inwestycjew sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, energetycznegoi infrastrukturalnego.

Podobne ogłoszenia

26

Czerwca, '22

podlaskie / Białystok

Radca Prawny

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w języku polskim i angielskim, w tym na roboty budowalne, dostawy, w sektorze energetyczno-przemysłowym, bieżąca obsługa kontraktów, w tym...

UNIBEP S.A.

26

Czerwca, '22

mazowieckie / Warszawa

Radca Prawny

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w języku polskim i angielskim, w tym na roboty budowalne, dostawy, w sektorze energetyczno-przemysłowym, bieżąca obsługa kontraktów, w tym...

UNIBEP S.A.

23

Czerwca, '22

podlaskie / Bielsk Podlaski

Radca Prawny

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w języku polskim i angielskim, w tym na roboty budowlane, dostawy, w sektorze energetyczno-przemysłowym, bieżąca obsługa kontraktów, w tym...

UNIBEP S.A.