Budimex S.A. jest liderem wśród pracodawców branży budowlanej - organizacją z wieloletnim doświadczeniem i stabilną pozycją na rynku.
Mając status generelnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego.
Zatrudniamy
w Polsce ponad 7 000 osób

współpracujemy z 12 000 kontrahentów

realizując ponad 300 kontraktów w ciągu roku
W związku z intensywnym rozwojem firmy, do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:
Radca Prawny - branży budowlanej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Do Twoich zadań należeć będzie:
 • opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie warunków umów, aneksów, porozumień zawieranych przez firmę z kontrahentami (inwestorami, podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami, partnerami konsorcjów);
 • uczestniczenie w procesie weryfikacji, oceny oraz zmiany dokumentacji przetargowej - pod kątem występowania potencjalnego ryzyka oraz możliwości jego mitygowania;
 • przygotowywanie treści odwołań i reprezentowanie firmy przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • nadzorowanie pod względem prawnym realizowanych przez firmę kontraktów, w tym w szczególności kontraktów o generalne wykonawstwo inwestycji oraz umów im towarzyszących;
 • współpraca (day-by-day) z Dyrekcją/Kierownictwem realizowanych kontraktów w ramach bieżącej obsługi prawnej w tym przygotowywanie oraz weryfikacja korespondencji kontraktowej z inwestorem, inżynierem kontraktu, podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami, partnerami konsorcjum;
 • współdziałanie ze specjalistami ds. warunków kontraktowych oraz pracownikami produkcji w zakresie przygotowywania i weryfikowania od strony formalnej zgłaszanych w procesie budowlanym - powiadomień, wezwań, oświadczeń i roszczeń;
 • udział w spotkaniach i negocjacjach, prowadzonych w ramach realizowanych kontraktów/projektów;
 • współdziałanie w zakresie przygotowywania pism procesowych oraz reprezentowanie firmy przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej;
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych w zakresie uregulowań związanych
  z działalnością firmy i branży budowlanej;
 • współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi firmy oraz organizacjami branżowymi.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego prawniczego oraz wpisu na listę radców prawnych;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Radcy Prawnego (doświadczenie w branży budowlanej - wymagane);
 • praktycznej znajomości prawa materialnego-cywilnego w zakresie zobowiązań, w tym w szczególności umów nazwanych mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym oraz ustaw branżowych - jak Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Partnerstwo publiczno-prywatne;
 • praktycznej znajomości procedury cywilnej i administracyjnej oraz wzorów i procedur „FIDIC”;
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych, negocjacyjnych i komunikacyjnych w tym współdziałania w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • rzetelności i samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętności pracy równoległej nad wieloma projektami;
 • predyspozycji do wystąpień publicznych w tym przez sądami, organami, urzędami oraz umiejętności obrony własnej argumentacji;
 • dobrej znajomości języka angielskiego, szczególnie w zakresie terminologii prawniczej;
 • biegłej znajomości obsługi pakietu MS Office;
 • prawa jazdy kat. B.
Co możemy Ci zaoferować?
 • system premiowy
 • dzień wolny w urodziny
 • ubezpieczenie na życie
 • prywatna opieka medyczna
 • sekcje sportowe
 • kursy językowe
 • szkolenia dla pracowników
 • wolontariat pracowniczy
 • wymiany międzynarodowe

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranym kandydatami.

Znajdziesz nas na:
Nasze wyróżnienia
ZOBACZ NASZ PROFIL

Podobne ogłoszenia

10

Kwietnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca Prawny - Główny Specjalista ds. Kontraktów

sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień, listów intencyjnych; sporządzanie wzorów umów, regulaminów i ofert; wsparcie prawne projektów związanych z wdrażaniem nowych usług; przygotowywanie projektów stanowisk i opinii prawnych;...

Polkomtel Sp. z o.o.

9

Kwietnia, '21

kujawsko-pomorskie / Włocławek

Radca Prawny

Świadczenie w pełnym zakresie pomocy prawnej na rzecz pracodawcy, m.in.: rozwiązywanie bieżących problemów prawnych w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Spółki, bieżąca obsługa formalno-prawna realizowanych inwestycji budowlanych,...

FLC SP. Z O.O.

9

Kwietnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca Prawny w Zespole Obsługi Skarbu

Obsługa prawna w ramach Zespołu Obsługi Skarbu, w tym sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych do Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego przez Departamenty Spółki, w szczególności Departament Skarbu, Obsługa prawna...

Polkomtel Sp. z o.o.