Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Radca Prawny


Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: RP/PARP/2022-1


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym w zakresie działalności Agencji
 • Opiniowanie i kontrola projektów decyzji i postanowień administracyjnych wydawanych w sprawach dotyczących zwrotu środków, egzekucji       
 • Administracyjnej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności w postępowaniach prowadzonych przez Agencję
 • Sporządzanie projektów dokumentów oraz pism związanych z działalnością Agencji
 • Reprezentacja Agencji w sprawach cywilnych i administracyjnych w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych

Wymagania:

Konieczne:

 • Wykształcenie: wykształcenie wyższe prawnicze, wpis na listę radców prawnych

Doświadczenie zawodowe:

 • Co najmniej 4-letni staż pracy po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra
 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy lub kancelarii prawnej lub w zakresie programowania lub wdrażania programów operacyjnych

Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • Obowiązującego systemu prawnego, w tym prawa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
 • Doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, postępowanie administracyjne, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, sprawy sądowo-administracyjne
 • Praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków
 • Podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję

Poziom znajomości języka obcego:

 • Poziom znajomości języka obcego - znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami w jęz. angielskim

Poziom obsługi programów komputerowych:

 • MS Office (Ms Word oraz Ms Excel) oraz narzędzi informatycznych z zakresu informacji prawnej typu Lex, Legalis – biegła znajomość

Wymagania pożądane:

 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu:
 • Znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, zwłaszcza w procesie odzyskiwania środków w trybie postępowania administracyjnego lub regulacji dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 • Poziom znajomości języka obcego: biegła znajomość języka angielskiego
 • Poziom obsługi programów komputerowych: biegła znajomość MS Excel
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (maksymalnie 18 miesięcy) za pośrednictwem Agencji Pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego
 • Atrakcyjne benefity
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji do 25 stycznia 2022.