Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Radca Prawny


Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: RP/SP/2021


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach (w zależności od stanowiska) indywidualnych i o charakterze generalnym w formie stanowisk Biura Prawnego oraz sporządzanie pism, zawiadomień i wniosków do właściwych organów o wszczęcie i prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia przepisów prawa,
 • opiniowanie i kontrola dokumentacji programowej, wytycznych, instrukcji, aktów wewnętrznych oraz opiniowania czynności podejmowanych na ich podstawie,
 • prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych w związku z odmową przyznania dofinansowania lub innych form pomocy finansowej oraz w zakresie dostępu do informacji publicznej,
 • udział w pracach legislacyjnych związanych z działaniami Agencji, w szczególności w zakresie regulacji dotyczącej pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Wymagania:


Konieczne:

 

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, wpis na listę radców prawnych

Doświadczenie zawodowe w:

 • co najmniej 2-letni staż pracy po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy lub kancelarii prawnej,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, sprawy sądowoadministracyjne.

Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • obowiązującego systemu prawnego, w tym prawa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków,
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję.

Wymagania dodatkowe: 

 

Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • Znajomości specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych.

Poziom znajomości języka obcego:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

Poziom obsługi programów komputerowych:

 • Poziom obsługi programów komputerowych MS Office oraz narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego
 • atrakcyjne benefity
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

 

Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy aplikację do dnia 10 czerwca 2021r.




Podobne ogłoszenia

14

Czerwca, '21

mazowieckie / Pieńków

Radca Prawny [rekrutacja online]

Przygotowywanie oraz weryfikowanie umów, regulaminów i procedur oraz innych dokumentów prawnych, Weryfikację materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, Bieżące doradztwo prawne i konsultacje na rzecz innych działów...

Adamed Pharma S.A.

14

Czerwca, '21

wielkopolskie / Poznań

Radca Prawny

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania: Niezbędne: tytuł radcy prawnego przynajmniej 2-letnie doświadczenie w dziale prawnym firmy lub kancelarii prawnej znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania prawa...

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

14

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca Prawny w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej bieżącej Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, stałe zatrudnienie, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa