Podejmij wyzwanie

Prawnik / Prawniczka
(Warszawa)
CEL PRACY
 • dostarczanie działom Spółki najwyżej jakości wsparcia prawnego m.in. w zakresie marketingu i promocji, zagadnień z zakresu prawa umów
 • opracowywanie, analiza, weryfikacja projektów umów i prowadzenie rejestru umów
 • administrowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji związanej z zawartymi przez Spółkę umowami
 • opracowywanie projektów i zmian regulacji wewnętrznych Spółki (procedury, instrukcje etc.), organizacja wdrożenia regulacji wewnętrznych Spółki
 • analiza przepisów, orzecznictwa i stanowisk doktryny w zakresie różnych obszarów prawnych
 • przygotowywanie projektów dokumentacji korporacyjnej (protokoły posiedzeń organów spółki, projekty uchwał)
 • wspieranie Kierownika Działu Prawnego w prowadzonych projektach w celu zapewniania zgodności ze standardami Spółki jak również przepisami prawa
 • wspieranie Inspektora Ochrony Danych w zakresie bieżącej dokumentacji (przygotowywanie projektów oraz administrowanie dokumentacji)
OCZEKUJEMY
 • wykształcenie wyższe, prawnicze – warunek konieczny
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia pomocy prawnej w firmie lub kancelarii prawnej – warunek konieczny
 • mile widziana znajomość programu SAP
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego oraz handlowego
 • zdolność analitycznego myślenia oraz nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • zaawansowanej znajomości pakietu MS Office (przede wszystkim Word, Excel)
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność
 • wysoki poziom kompetencji interpersonalnych
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia

10

Kwietnia, '21

małopolskie / Kraków

Specjalista ds. zamówień publicznych (prawnik / aplikant radcowski / adwokacki)

I. Udział w przygotowywaniu i składaniu ofert w postępowaniach przetargowych (głównie prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych), obejmujące: analizę treści dokumentacji postępowań, przygotowanie propozycji wniosków i zapytań do...

CONTROL PROCESS S.A.

8

Kwietnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Prawnik

8000 - 10000 brutto Do Twoich obowiązków należeć będzie: wsparcie radców prawnych przy opracowywaniu dokumentów/umów w zakresie odnoszącym się do procesu inwestycyjnego, w tym umów wykonawczych, umów o prace projektowe, umów z dostawcami...

UNIBEP S.A.

7

Kwietnia, '21

wielkopolskie / Poznań

Prawnik

merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Prawnego, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne, udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, sporządzanie...

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.