Columbus Energy S.A. jako lider na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, dostarcza nowoczesne abonamenty na słońce dostępne dla każdego domu w Polsce.


Szukamy ambitnych i zaangażowanych osób, gotowych do tego, by razem na nami tworzyć organizację, której celem jest satysfakcja naszych klientów.

Prawnik ds. Rynków Kapitałowych
Twoje zadania:
 • projektowanie i opiniowanie pełnomocnictw, uchwał, protokołów, procedur oraz regulaminów
 • projektowanie i opiniowanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w tym kontraktów handlowych podlegających finansowaniu
 • projektowanie i opiniowanie analiz i opracowań tematycznych w zakresie związanym z zadaniami pionu działu prawnego
 • doradztwo w obszarze publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym ich pierwszej emisji (IPO)
 • udział w transakcjach nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych
 • prowadzenie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych
 • obsługa spraw sądowych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym
 • doradztwo korporacyjne i obsługa organów Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych rynku finansowego, w szczególności ustawy
  o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozporządzenia MAR oraz innych regulacji polskich i unijnych odnoszących się do obowiązków informacyjnych emitentów
 • znajomość struktury rynku finansowego i rozumienie zasad działania tego rynku
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i/ lub karnych
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania priorytetów, celów i terminowej realizacji zadań
 • zdolności analityczne
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
U nas:
 • będziesz pracować u lidera rynku branży fotowoltaicznej
 • gwarantujemy wyzwania i dużo ciekawych projektów
 • będziesz pracować w młodym i energicznym zespole
 • możesz mieć opiekę medyczną oraz Multisport
 • otrzymasz umowę o pracę lub B2B

Brzmi dobrze? Wyślij CV!

 

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.
 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.

Pola z „* ” stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Rozumiem, że:

Administratorem moich danych jest Columbus Energy S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Dane zbierane są dla potrzeb obecnych procesów rekrutacji. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawodo wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem bok@columbusenergy.pl

Podobne ogłoszenia

17

Czerwca, '21

małopolskie / Kraków

Prawnik - obrót energią elektryczną

Twoje zadania: bieżące doradztwo prawne spółki lub spółek z grupy kapitałowej w obszarze prawa energetycznego, w szczególności dotyczące obrotu energią elektryczną identyfikacja problemów prawnych i uczestnictwo w budowaniu strategii jak i...

Columbus Energy S.A.

17

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Starszy Specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Kontroli

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie obowiązujących przepisów prawa; monitorowanie orzecznictwa w zakresie dotyczącym realizacji zadań, o których mowa w dziale III A ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej; współpraca z Biurem...

Centrala NFZ

14

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Młodszy prawnik

Twoje Obowiązki: pomoc w postępowaniu zmianowym w KRS sporządzanie odpowiedzi na wpływające reklamacje i pisma organów przygotowanie pism procesowych sporządzenie bazy wpływającej dokumentacji przeprowadzanie procesu prowadzącego do...

MONEY BOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ