Narodowy Bank Polski

Departament Stabilności Finansowej

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Wsparcia Nadzoru Makroostrożnościowego


Do podstawowych zadań departamentu należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym oraz projektowanie i koordynacja działań służących utrzymaniu, bądź przywróceniu
stabilności finansowej.

Natomiast w szczególności do zadań WWNM należy koordynowanie prac związanych
z uczestnictwem Prezesa NBP w Komitecie Stabilności Finansowej, w tym opracowanie niezbędnych materiałów i analiz, oraz obsługa operacyjna i analityczna Komitetu
Stabilności Finansowej jako organu nadzoru makroostrożnościowego.

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w przygotowywaniu i organizacji posiedzeń KSF-M oraz grup roboczych przy Komitecie,
 • udział w organizacji i koordynacji prac międzyinstytucjonalnych oraz realizowanych w NBP na rzecz KSF-M, prowadzonych w ramach Stałej Grupy Roboczej i innych struktur utworzonych przez Komitet,
 • przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych sporządzanych na potrzeby i w związku z pracami KSF-M,
 • współpraca przy opracowywaniu koncepcji polityki makroostrożnościowej, polityki komunikacyjnej oraz innych działań prowadzonych przez KSF-M,
 • wykonywanie zadań związanych z uczestnictwem NBP w instytucjach międzynarodowych, a w szczególności współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego,
 • współpraca przy opiniowaniu aktów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru makroostrożnościowego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
 • zdolność analizowania złożonych problemów oraz sprawnego poszukiwania i syntetyzowania informacji,
 • umiejętność tworzenia aktów prawnych,
 • zdolność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność i duże poczucie odpowiedzialności za efekty pracy
  własnej i zespołu,
 • zdolność do pracy systematycznej oraz pod presją czasu,
 • zaangażowanie, chęć uczenia się i otwartość na nowe zadania.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień z zakresu polityki makroostrożnościowej,
 • wiedza nt. funkcjonowania instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej,
 • wiedza o funkcjonowaniu systemu finansowego i rynków finansowych,
 • znajomość głównych regulacji UE z zakresu polityki makroostrożnościowej,
 • umiejętność oceny wpływu regulacji na działalność instytucji finansowych.

 

Podobne ogłoszenia

23

Września, '21

lubelskie / Lublin

Specjalista ds. regulacji

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym...

Schenker Sp. z o.o.

23

Września, '21

mazowieckie / Warszawa

Compliance Officer

Opis stanowiska: Nadzór działalności Spółek z Grupy Kapitałowej GCI S.A., w zakresie zgodności z przepisami prawa, umowami, Ocena wpływu zmian stanu prawnego na działalność organizacji, Sporządzanie raportów dla Zarządu i Rady...

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.

22

Września, '21

mazowieckie / Warszawa ul. Czerniakowska 124

Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Administracyjno-Prawnym

(Jednostka Realizująca Projekt/ Dział Administracyjno- Prawny) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.