PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IUS/70/12/20

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizacja i koordynowanie przebiegu posiedzeń Rady Przewoźników, w tym wideokonferencji, przygotowywanie dokumentacji oraz protokołu z posiedzeń,
 • opracowywanie i aktualizacja regulacji Spółki dotyczących udostępniania infrastruktury kolejowej,
 • udział w procesie udostępniania infrastruktury kolejowej w zakresie dotyczącym negocjowania i zawierania z aplikantami kolejowymi umów o przydzielenie zdolności przepustowej, o których mowa w ustawie o transporcie kolejowym,
 • monitorowanie i bieżące weryfikowanie zmian przepisów prawa, mających wpływ na aktualizację Regulaminu sieci oraz postanowienia umów o przydzielenie zdolności przepustowej,
 • prowadzenie baz danych klientów Spółki w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie pism do klientów wewnętrznych i zewnętrznych Spółki, w tym do organów administracji centralnej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • umiejętność sporządzania protokołów ze spotkań,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej i prawa transportu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę i gotowość do uczenia się zagadnień związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w branży kolejowej, w szczególności w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej lub realizacji przewozów kolejowych,
 • umiejętność szybkiego pisania,
 • doświadczenie w zakresie zawierania umów z kontrahentami,
 • samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.