PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. współpracy z aplikantami kolejowymi

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IUS/107/10/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowywanie i aktualizacja regulacji Spółki dotyczących udostępniania infrastruktury kolejowej,
 • organizacja i koordynowanie przebiegu posiedzeń Rady Przewoźników, w tym wideokonferencji, przygotowywanie dokumentacji oraz protokołu z posiedzeń,
 • udział w procesie udostępniania infrastruktury kolejowej w zakresie dotyczącym negocjowania i zawierania z aplikantami kolejowymi umów o przydzielenie zdolności przepustowej, o których mowa w ustawie o transporcie kolejowym,
 • monitorowanie i bieżące weryfikowanie zmian przepisów wewnętrznych (w tym Instrukcji Spółki) i powszechnie obowiązujących, mających wpływ na aktualizację regulacji Spółki dotyczących udostępniania infrastruktury kolejowej oraz postanowienia umów o przydzielenie zdolności przepustowej,
 • prowadzenie baz danych klientów Spółki w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie pism do klientów wewnętrznych i zewnętrznych Spółki, w tym do organów administracji centralnej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie materiałów na spotkania z kontrahentami w zakresie działalności Biura oraz kierowanych do rozpatrzenia przez organy Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego w branży kolejowej,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej i prawa transportu kolejowego,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu transportu kolejowego,
 • doświadczenie w zakresie współpracy związanej z udostępnianiem infrastruktury kolejowej lub projektów prowadzonych z przewoźnikami kolejowymi lub zarządcami infrastruktury kolejowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę i gotowość do uczenia się zagadnień związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej.
 Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego,
 • obsługa komunikatora MS Lync,
 • umiejętność szybkiego pisania,
 • doświadczenie w zakresie zawierania umów z kontrahentami lub organizacją i protokołowaniem spotkań branżowych,
 • samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Poznajmy się na Absolvent Talent Days Online

Myślisz o karierze w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.? Połącz się z nami na targach pracy online Absolvent Talent Days już 4 i 5 listopada! Podczas wydarzenia będziemy na Ciebie czekali w wirtualnych pokojach, w których porozmawiamy o Twoich kompetencjach.

Zapisz się warsztaty z przedstawicielami Spółki i poznaj nas od środka! Czekamy na Ciebie na wirtualnym spotkaniu.

Twoja KOLEJ na karierę!