Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. Regulaminu sieci

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IUS/60/08/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowywanie projektu Regulaminu sieci oraz projektów jego zmian i aktualizacji, zgodnie z przyjętymi wytycznymi, w oparciu o obowiązujące uregulowania prawa krajowego i unijnego oraz uwagi zgłoszone przez komórki / jednostki organizacyjne Spółki, aplikantów kolejowych i instytucje zewnętrzne,
 • przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie internetowej Spółki w zakresie dotyczącym Regulaminu sieci oraz monitorowanie poprawności ich danych,
 • monitorowanie Biuletynu PLK, bieżące weryfikowanie zmian przepisów wewnętrznych (w tym Instrukcji Spółki) i powszechnie obowiązujących prawa krajowego i unijnego, mających wpływ na aktualizację Regulaminu sieci,
 • prowadzenie baz danych klientów Spółki w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 • współpraca z komórkami / jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania aplikantów i innych podmiotów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach w branży kolejowej,
 • doświadczenie zawodowe w opracowywaniu regulacji wewnętrznych, instrukcji z zakresu transportu kolejowego,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu transportu kolejowego, w szczególności przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz aktów wykonawczych do niej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność i zorientowanie na realizację wyznaczonych celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe z zakresu transportu kolejowego lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe we współpracy z przewoźnikami kolejowymi,
 • doświadczenie w obsłudze baz danych dotyczących parametrów linii kolejowych.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.