Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. organizacyjnych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/SOK/88/06/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • obsługa kancelaryjna Komendy Głównej,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające,
 • opracowywanie dokumentacji na Zarząd i Radę Nadzorczą,
 • dystrybuowanie regulacji wewnętrznych Spółki do właściwych Wydziałów oraz opracowywanie wyciągów z niniejszych aktów prawnych Spółki,
 • obsługa i edycja bazy Decyzji Komendanta Głównego SOK,
 • obsługa i edycja bazy opinii prawnych wydanych dla Jednostki,
 • realizacja umów kosztowych z tytułu usług prawnych oraz usług pocztowych,
 • zapewnienie zgodnego z procedurą obiegu korespondencji wpływającej i wychodzącej w Komendzie Głównej SOK oraz w Wydziale,
 • sprawozdawczość w zakresie obsługi prawnej Jednostki,
 • zapewnienie obsługi organizacyjno-prawnej Wydziału,
 • opracowywanie projektów regulaminów: pracy, premiowania, ZFSŚ oraz projektów zmian.
 • prowadzenie i aktualizacja zbiorów przepisów i instrukcji,
 • organizowanie narad na szczeblu Komendy Głównej,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji w związku z organizowanymi posiedzeniami i naradami oraz prowadzenie książki kontroli Komendy Głównej SOK,
 • protokołowanie narad i posiedzeń kierownictwa Komendy Głównej SOK,
 • wsparcie w bieżących projektach,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnie z posiadanym zakresem umiejętności i kwalifikacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość obsługi pakietu MC Office na poziomie zaawansowanym (Word, Excel, Power Point oraz Systemu SAP),
 • znajomość przepisów prawnych i umiejętność sporządzania prostych opinii prawnych,
 • umiejętność logicznego i analitycznego  myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i bezkonfliktowy charakter,
 • umiejętność  dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.