Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oskarżyciel skarbowy
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 77292

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek wielopiętrowy, z windą,

 • w pobliżu budynku znajdują się parkingi,

 • obiekt posiada podjazd dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,

 • toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali obsługi podatnika,

 • winda niedostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości w celu wyjaśnienia okoliczności popełnionego czynu oraz winy sprawcy.
 • wykonuje zadania oskarżyciela publicznego, sporządza, wnosi i popiera akty oskarżenia przed sądem w postępowaniach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości w celu pociągnięcia ich sprawców do odpowiedzialności
 • prowadzi ewidencje postepowań przygotowawczych w celu odzwierciedlania w nich stanu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze spraw karnych skarbowych lub stosowania prawa albo co najmniej 4 lata w administracji.
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego.
 • Dokładność i systematyczność.
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Umiejętność rozmowy z trudnym klientem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa biurowych programów komputerowych: POLTAX, Biblioteka Akt, Kontrola, ESKS, KCIK

Podobne ogłoszenia

8

Maja, '21

śląskie / Będzin

Specjalista ds. prawnych

OPIS STANOWISKA pisanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych obsługa prawna organów spółki tworzenie i nadzorowanie umów (umowy najmu, sprzedaży itd.) reprezentowanie firmy przed sądami przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych oraz...

Primost Południe Sp. z o.o.

8

Maja, '21

mazowieckie / Warsaw

Relocation Specialist

Close cooperation with foreign Candidates & Employees Close cooperation with Recruitment, Travel and Operations departments and Immigration Office Assistance and providing information for the process of getting Karta Pobytu, Blue Card for the employee...

Luxoft

8

Maja, '21

mazowieckie / Warszawa

Associate w Departamencie Transakcyjnym i Obsługi Gospodarczej

Twój zakres obowiązków: bezpośrednia praca z Klientami biznesowymi w dużej mierze z branży architektonicznej, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii oraz budowlanej; sporządzanie opracowań, analiz i opinii prawnych dla Klientów;...

Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Sp. p.