„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź.
Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego. Spółka wykonuje również powierzone zadania własne gminy z zakresu rewitalizacji.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
prowadzi aktualnie nabór na stanowisko:

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury

cały etat (1/1)

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.
Czym będziesz się zajmować?
 • Prowadzeniem postępowań związanych z regulacją stanów prawnych infrastruktury technicznej posadowionej na nieruchomościach, w tym badaniem stanu prawnego nieruchomości (w oparciu o dane zawarte w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów), statusu prawnego urządzeń, analizą dokumentacji mapowej przygotowywanej na potrzeby regulacji stanów prawnych infrastruktury przesyłowej, przygotowywaniem wniosków do właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest infrastruktura stanowiąca własność Spółki, o regulację stanu prawnego.
 • Przygotowywaniem projektów umów w ramach pracy Biura, w tym określających warunki ustanowienia służebności przesyłu, a po ich zawarciu przez strony, przygotowywaniem dokumentów do aktów notarialnych obejmujących umowy ostateczne.
 • Analizą operatów szacunkowych, dotyczących wyceny wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, pod względem prawidłowości ich sporządzenia.
 • Analizą ryzyka finansowego w zakresie wysokości wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu w oparciu o metodologię wyceny wykorzystywaną przy sporządzaniu operatów szacunkowych na potrzeby oszacowania wartości służebności przesyłu.
 • Analizą dokumentacji mapowej przygotowywanej na potrzeby regulacji stanów prawnych infrastruktury przesyłowej.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Posiadania wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, geodezja.
 • Ukończonych studiów podyplomowych z zakresu szacowania wartości nieruchomości.
 • Doświadczenia, co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem.
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw: kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 • Znajomości zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
 • Podstawowej umiejętności obsługi programów QGiS i AutoCad.
 • Prawa jazdy kat. B (pożądane).
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki bądź przesłanie drogą elektroniczną:
 • CV;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Informacje dodatkowe
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki www.lsi.lodz.pl w biuletynie informacji publicznej (BIP) w zakładce kariera-oferty pracy.

Podobne ogłoszenia

16

Lutego, '21

mazowieckie / Warszawa - Wola

Główny Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa ul. Obozowa 43 (Wola) Podstawowy zakres obowiązków: prowadzenie pod kątem prawnym wszelkich spraw realizowanych przez Dział Inwestycji i Rozwoju, nadzorowanie, koordynowanie i pomoc w pracy pozostałych członków Zespołu,...

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z.o.o.

16

Lutego, '21

śląskie / Będzin

Specjalista ds. prawnych

OPIS STANOWISKA pisanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych obsługa prawna organów spółki tworzenie i nadzorowanie umów (umowy najmu, sprzedaży itd.) reprezentowanie firmy przed sądami przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych oraz...

Primost Południe Sp. z o.o.

16

Lutego, '21

śląskie / Katowice

Client Due Diligence Specialist

Dla naszego Klienta - prężnie rozwijającej się firmy z branży usług prawnych, kadrowo-księgowych i podatkowych - wspieramy budowę nowego zespołu dedykowanego do obszaru analizy związanej ze sprawdzeniem wierzytelności potencjalnego Klienta...

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.